Regulamin sklepu

Sklep WebTemplar.com, należący do FUNDACJI CAISHEN, zarządzany i administrowany przez partnera logistycznego, firmę Agencja Marketingowa Hussars.pl.

 

WARUNKI OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego WebTemplar.com jest FUNDACJA CAISHEN, ul. Lublańska 34, 31-476 KRAKÓW, KRS: 0000672909, REGON: 367036539, NIP: 9452207069, e-mail: kontakt@webtemplar.com, https://webtemplar.com.
 2. Sklep Internetowy WebTemplar.com jest administrowany i zarządzany przez: Agencja Marketingowa Hussars.pl Ewelina Janusz, ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, NIP 6641967851, REGON 122746067.
 3. Sklep internetowy WebTemplar.com, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://webtemplar.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego WebTemplar.com, składania zamówień na produkty i usługi dostępne w Sklepie Internetowym WebTemplar.com, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego opłaty za produkty i usługi, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji
 5. Ceny Produktów i Usług znajdujących się w Sklepie Internetowym WebTemplar.com są podane w złotych polskich i nie zawierają VAT (są cenami netto).
 6. Wszystkie ceny Produktów i Usług dostępnych w Sklepie Internetowym WebTemplar.com są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.

REJESTRACJA W SKLEPIE INTERETOWYM WebTemplar.com

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym WebTemplar.com należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego WebTemplar.com oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego.
 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym WebTemplar.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym WebTemplar.com jest bezpłatna.
 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym WebTemplar.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podany przez Kupującego adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany wyłącznie do celów realizacji składanych zamówień.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie sklepu internetowego WebTemplar.com.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, WebTemplar.com zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
 4. Zakupione Produkty i Usługi są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień jeśli istnieją w postaci fizycznej. Produkty i usługi cyfrowe przekazywane są w formie wirtualnej – najczęściej instalowane na serwerach Kupującego.
 5. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy Produktów i Usług fizycznych, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy Towaru – po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Produkty i Usługi cyfrowe są instalowane na wskazanym przez Kupującego serwerze.
 6. Kupujący podczas zakupu towaru może wybrać formę płatności: przy odbiorze osobistym, płatność przelewem, płatność PayPal (płatność kartą, e-przelew).
 7. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je WebTemplar.com, opłata za dostawę zamówionych Towarów może być przerzucona na WebTemplar.com.
 8. Zamówienia można składać 24h/7dni, przez cały rok. Zamówienia złożone po 17.00 w dni powszednie oraz, w soboty i niedzielę lub święta rozpatrywane będą w następny dzień roboczy. Zamówienia realizowane będą w terminie podanym przy danym Produkcie lub Usłudze.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego, ponowna wysyłka Produktów fizycznych odbywa się na koszt Kupującego.

 

GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Produktów i Usług.
 2. Towary oferowane w sklepie internetowym WebTemplar.com są objęte gwarancją. Gwarancja za każdy Produkt i Usługę opisany jest przy danej pozycji w sklepie internetowym.
 3. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem internetowym WebTemplar.com pod adresem WebTemplar.com lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym Towarem.
 4. Kupujący jest obowiązany w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i Towaru, lub jego braku należy sporządzić protokół uszkodzenia w obecności kuriera.
 5. W przypadku reklamacji Kupujący odsyła paczkę na adres sklepu internetowego WebTemplar.com.
 6. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający. Firma WebTemplar.com zwraca koszt wysyłki do kwoty 12 zł, a jeśli waga paczki przekracza 30kg kwota zwrotu rozpatrywana jest indywidualnie i w takich przypadkach, przed odesłaniem towaru, prosimy o kontakt z działem reklamacji). Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez WebTemplar.com, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowani o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest przesłać rzecz na adres Sklepu Internetowego WebTemplar.com: niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Adres kontaktowy sklepu: Agencja Marketingowa Hussars.pl, ul. Lublańska 34 (p. 42) 31-476 Kraków.
 6. Kupujący zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru Sprzedającemu.
 7. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność zrealizowania przez obsługę sklepu zamówienia. Dane te nie będą przekazywane osobom czy firmom trzecim.
 2. Po dokonaniu wysyłki zakupionego Towaru, Sklep internetowy WebTemplar.com, w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 3. Dokonując rejestracji Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez nasz sklep – wyłącznie dla potrzeb sklepu w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sklep umowy sprzedaży tj. dostarczenia przesyłki i dokonania rozliczeń.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 5. Każdy Klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych o czym należy nas poinformować na adres: kontakt@webtemplar.com.
 6. W wypadku transakcji obsługiwanych przez serwis „PayU” system sklepu przekazuje firmie „PayU” dane konieczne do realizacji płatności. Serwis „PayU” nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.
 7. Jeśli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, jego adres e-mail będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.
 8. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) dane mogą być udostępnione podczas kontroli inspektorów GIODO (Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych), a w przypadku naruszeń prawa – organom wymiaru sprawiedliwości. Administratorem danych jest firma:

Agencja Marketingowa Hussars.pl

Ewelina Janusz

Lublańska 34 (p. 42)
31-476 Kraków
NIP 6641967851
REGON 122746067

e-mail: kontakt@webtemplar.com
webtemplar.com

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827),
 2. Konsumenci mają możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR („Online Dispute Resolution”).
 3. W dniu darmowej dostawy 02.12.2014 promocją – darmową wysyłką objęte są produkty do 30 kg.